Privacy Policy

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://KeyGiare.One (Key Giá Rẻ).

Key Giá Rẻ chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Key Giá Rẻ thu thập và lưu trữ điều gì

Trong khi bạn sử dụng Trang web, Key Giá Rẻ có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên của bạn (“Thông tin Cá nhân”).

Trong khi bạn vào trang web, Key Giá Rẻ sẽ theo dõi:

 • Sản phẩm bạn đã xem: Key Giá Rẻ sẽ sử dụng cho, ví dụ, hiển thị sản phẩm bạn đã xem gần đây
 • Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: Key Giá Rẻ sẽ sử dụng cho các mục đích như ước tính thuế và giao hàng
 • Địa chỉ giao hàng: Key Giá Rẻ sẽ yêu cầu bạn điền điều này để Key Giá Rẻ có thể, ví dụ, ước tính chi phí giao hàng trước khi bạn đặt hàng, và gửi đơn hàng cho bạn!
 • Key Giá Rẻ sẽ sử dụng cookies để theo dõi nội dung giỏ hàng trong khi bạn duyệt trang web của Key Giá Rẻ

Khi bạn mua hàng từ Key Giá Rẻ, Key Giá Rẻ sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, credit card/thông tin thanh toán và thông tin tài khoản bổ sung như tên tài khoản và mật khẩu. Key Giá Rẻ sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích, ví dụ, như:

 • Gửi cho bạn thông tin về tài khoản và đơn hàng mà bạn đã đặt
 • Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm cả việc hoàn lại tiền và khiếu nại
 • Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận.
 • Thiết lập tài khoản của bạn trên dịch vụ của Key Giá Rẻ
 • Tuân thủ mọi quy định mà Key Giá Rẻ đặt ra, chẳng hạn như là bị tính thuế
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ bán hàng của cửa hàng Key Giá Rẻ
 • Gửi cho bạn tin nhắn khuyến mãi, nếu bạn nhận được chúng
 • Nếu bạn tạo 1 tài khoản, Key Giá Rẻ sẽ lưu lại tên, địa chỉ, email và số điện thoại, để sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo.

Key Giá Rẻ thường lưu trữ thông tin về bạn miễn là Key Giá Rẻ cần thông tin cho các mục đích mà Key Giá Rẻ thu thập và sử dụng, và Key Giá Rẻ không bắt buộc phải tiếp tục giữ thông tin đó một cách hợp pháp.

Key Giá Rẻ cũng sẽ lưu những nhận xét hoặc đánh giá, nếu bạn chọn hủy chúng.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, Key Giá Rẻ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, Key Giá Rẻ sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, Key Giá Rẻ sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để Key Giá Rẻ có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web Key Giá Rẻ (nếu có), Key Giá Rẻ cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Ai trong nhóm của Key Giá Rẻ có quyền truy cập

Thành viên trong nhóm Key Giá Rẻ có thể truy cập thông tin mà bạn cung cấp. Ví dụ, cả Quản lý và Chủ cửa hàng có thể truy cập:

 • Thông tin đơn hàng như mua những gì, mua khi nào và gửi hàng tới đâu, và
 • Cung cấp thông tin khách hàng như tên, địa chỉ email,thông tin thanh toán, và địa chỉ giao hàng của bạn.
 • Các thành viên ở trong nhóm của Key Giá Rẻ có quyền truy cập vào thông tin này để giúp cho bạn thực hiện đơn hàng, xử lý tiền hoàn lại và cũng như hỗ trợ cho bạn.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với Key Giá Rẻ, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Mặc dù Key Giá Rẻ cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng Key Giá Rẻ không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Người dùng có thể yêu cầu xóa dữ liệu

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà Key Giá Rẻ lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho Key Giá Rẻ. Bạn cũng có thể yêu cầu Key Giá Rẻ xóa mọi dữ liệu cá nhân mà Key Giá Rẻ lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào Key Giá Rẻ có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Để yêu cầu xóa dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với Key Giá Rẻ tại: [email protected].

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kể từ (thêm ngày) và sẽ vẫn có hiệu lực ngoại trừ bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản của Chính sách trong tương lai, sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang này.

Key Giá Rẻ có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật của mình bất kỳ lúc nào và bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo mật này theo định kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Key Giá Rẻ đăng bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách bảo mật trên trang này sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn về các sửa đổi và bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật đã sửa đổi.

Nếu Key Giá Rẻ thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật này, Key Giá Rẻ sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho Key Giá Rẻ hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của Key Giá Rẻ.